اکتبر 3, 2022

رهام چت

چت آنلاین

«کلیه» نداریم… (فیلم)

[ad_1]

بهتر است در ادبیات فارسی از کلمه «کلیه» استفاده نکنیم و کلیه همان به معنای عضوی از بدن باشد.

[ad_2]

Source link