آگوست 3, 2021

رهام چت

چت آنلاین

کرونا آمد، زنده باد ارتباط

[ad_1]


می توان جهان را به دو اردوگاه حامیان و مخالفان ارتباطات تقسیم کرد. اردوگاه اول از افزایش ارتباطات و اردوگاه دوم از کاهش آن حمایت می کند.

[ad_2]

Source link