ژوئن 23, 2021

رهام چت

چت آنلاین

کرونا؛ لذت‌های زندگی و معنای شعر سعدی

[ad_1]


کارهایی که عمری همه ما انسانها به آنها خو کرده بودیم و در بخش‌های زیادی همین کارها و لذات ما برای طبیعت زیان‌آور و مستهلک بود؛ اما ما به آن توجهی نداشتیم.

[ad_2]

Source link