دسامبر 7, 2022

رهام چت

چت آنلاین

کرمان و جدی نگرفتن کرونا (عکس)

[ad_1]

هر چه می‌گذرد بیشتر  باورمان می‌شود که کرونا دیگر جزیی از زندگیمان شده و باید به همزیستی با آن عادت کنیم.  تجربه نشان داده که زود هم به همه چیز عادت می‌کنیم و همین برایمان گران تمام می‌شود. چقدر دستمان را بشوریم، ماسک بزنیم و فاصله بگیریم کرونا دیگر تمام شده این ها را این روزها زیاد می‌شنویم چه می‌شود که با همه‌ی هشدارها خیلی‌ها بی‌تفاوتند و باور نمی‌کنند کرونا هنوز تمام نشده. خسته یا بی‌تفاوت شده‌اند هر چه است این روزها کوچه و بازار به روال عادی برگشته و انگار کرونایی نیست، همه بدون فاصله و ماسک در تکاپوی روزمرگی هستند وهشدارها را جدی نمی‌گیرند و این وضعیت را روز به روز بدتر می‌کند و صدای آژیر قرمز را به صدا در می‌آورد. تصاویر این گزارش بازار و خیابان‌های کرمان و بی تفاوتی مردم را نشان می‌دهد.

[ad_2]

Source link