آگوست 18, 2022

رهام چت

چت آنلاین

چگونه شتاب خودرو را افزایش دهیم؟

تکنیک ها را یاد بگیرید، در یک کلاس یا مدرسه اتومبیل رانی پیشرفته شرکت کنید و کار با وسایل نقلیه مختلف را یاد بگیرید و برای به دست اوردن بهترین راه فکر کنید. به طور خلاصه و در یک جمله میتوان گفت که سیلندرها مکانی برای تبدیل انرژی و سوخت فسیلی به انرژی حرارتی هستند؛ این انرژی حرارتی منبع تغذیه موتور و ایجاد نیروی محرکه است، پس هر قدر که سیلندرها با قدرت بیشتری کار کرده و ظرفیت بیشتری داشته باشند، قدرت موتور بیشتر شده و مسلما افزایش شتاب نیز در پی آن خواهد بود. در این حالت سوپاپها بهخوبی در خروجی و ورودی سیلندرها قرار نمیگیرند و با بالا آمدن پیستونها بهمنظور ایجاد تراکم قسمتی از ترکیب سوخت و هوا به یکی از مجراهای مکش یا تخلیه رانده میشود. البته در بسیاری از موارد ممکن است ECU یکی از خطاهای مربوط به مشکلات بالا را گزارش کند که با تعمیر قطعه مشکل دار و پاک کردن خطا، این مشکل رفع خواهد شد. معمولا خودرو هایی با دیفرانسیل عقب در زمینه شتاب گیری عملکرد بهتری دارند و میتوان گفت در صورت عقب بودن دیفرانسیل یک خودرو، نیرو محرکه موتور که به چرخ ها وارد میشود ابتدا به چرخ های عقبی وارد شده و اتومبیل را وادار به حرکت میکند؛ این نوع از حرکت باعث شتاب گیری هرچه بیشتر نسبت به حرکت از طریق چرخ های جلویی خواهد شد.

افزایش شتاب خودرو

اگر روغنموتور مصرفی خودروی شما کیفیت لازم را نداشته باشد، درنتیجه هنگام عمل احتراق، قبل از اینکه شمعها اقدام به جرقهزنی کنند، گرمای زیاد سیلندر، باعث ایجاد احتراق خواهد شد و درنتیجه کارکرد خودرو با اشکال مواجه خواهد گردید. اولین قطعهای که شروع به خارجکردن این گازها میکند، منیفولد دود است؛ اما نکته قابلتوجه اینجا است که منیفولد دود برای هر چهار سیلندر، از یک خروجی استفاده میکند که با نصب هدرز استیل، میتوان برای فضای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفت تا دود و گازهای اضافی سریعتر خارج شوند. بعد از عمل احتراق، در فضای سیلندر مقداری گازهای اضافه و دود وجود دارد که باید بهسرعت خارج شوند تا موتور برای انفجار بعدی آماده شود. در پروسه ساخت موتور خودرو در کارخانه سازنده، همیشه روی دیواره سیلندر رسوباتی ایجاد میشود که بهمرور زمان، این رسوبات افزایش مییابند و باعث میشوند احتراق بهخوبی صورت نگیرد. هرچه لاستیک پهن تر باشد، نیرو محرکه موتور که به لاستیک ها منتقل شده و آنها را مجبور به چرخاندن میکند با شدت بیشتری به لاستیک و سپس زمین منتقل میشود و در نهایت شاهد شتاب بالایی خواهید بود.

اصولاً لاستیک بزرگتر و پهنتر، اصطکاک بیشتری را با زمین ایجاد میکند. سوپرشارژر در تمامی دورها فعال و آمادهبهکار است و اصلیترین عیب توربوشارژر، یعنی تأخیر و دسترسی در دورهای محدود را ندارد؛ اما به دلیل طرز کار متفاوت، نیاز به تغییرات بیشتری در موتور وجود خواهد داشت. هدف سوپرشارژر نیز مانند توربو شارژر، درنهایت افزایش هوارسانی به موتور است؛ اما با مسیری متفاوت به این هدف میرسد. یکی از قابلیتهای توربو شارژ این است که میتوانید به دو شکل متفاوت از دو توربوشارژر در یک موتور استفاده کنید. در این قسمت به ذکر فاکتورهایی میپردازیم که در صورت توجه به آن ها میتوانید “دلیل کاهش شتاب خودرو” خود را یافته و آن را در حداکثر حالت آن حفظ کنید. اما گاها بنا به دلایل فنی و یا کارکرد زیاد خودرو، این شتاب کاهش یافته و اصطلاحا، خودرو تنبل می شود که در این صورت دیگر آن شتاب اولیه خود را نداشته و به سختی حرکت می کند. اگر پس از چک کردن تمامی موارد بالا، همچنان شتاب خودروی شما افزایش نیابد، می توانید این مورد را نیز بررسی نمایید. ایجاد شکستگی، زنگ زدگی و سایر موارد نیز در مخزن یا لوله های اگزوز نیز می تواند دلیلی بر کاهش شتاب خودرو باشد.

فیلتر هوا یکی از قطعاتی تعویضی است که معمولا با هر بار تعویض روغن یا یک بار در میان بایستی عوض شود. هوای ورودی محفظه احتراق، توسط منیفولد هوا که بالای موتور قرار دارد، وارد محفظه سیلندرها میشود. چراکه هوای موردنیاز سیلندرها تأمین نشده و عملیات احتراق بهخوبی صورت نخواهد گرفت. به دلیل آلودگیهایی که در سوخت خودرو وجود دارد، دهانه انژکتور بهمرورزمان دچار کثیفی یا گرفتگی میشود و سوخت کافی به داخل سیلندرها تزریق نمیشود. درنتیجه مخلوطی نامتوازن به داخل موتور پاشیده میشود که احتراق آن قدرت سابق را نخواهد داشت. همانطور که هوای ورودی به خودرو نقش موثری در میزان شتاب خودرو دارد، هوای خروجی از آن نیز نقش بسزایی در این عامل دارد. شمعها عامل جرقهزنی و احتراق هستند درصورتیکه شمعها بهمرورزمان و در اثر آلودگیهای سوخت و حرارت بالای ناشی از احتراق کارایی خود را از دست بدهند؛ نیازمند تعویض یا بازبینی خواهند بود. در صورتی که لاستیک های پهنی داشته باشید میزان شتاب خودرو بیشتر از حالتی است که لاستیک هایتان در باریک ترین شکل خود هستند. خرابی پمپ بنزین خودرو معمولاً وقتیکه موتور دور بالایی دارد بیشتر خود را نشان میدهد؛ بنابراین، اگر در سربالاییها شتاب خودروی شما به میزان قابلملاحظهای کم میشود یکی از دلایل آن میتواند فرسودگی پمپ بنزین باشد.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت {شتاب ماشین|افزایش شتاب ماشین|افزایش شتاب خودرو ایران کارز|ایران کارز|شتاب|افزایش شتاب خودرو}.