نوامبر 26, 2022

رهام چت

چت آنلاین

پیشنهاد اندیشکده انگلیسی: دولت‌های دنیا شکایت کنند و از چین به خاطر کرونا غرامت بخواهند

[ad_1]


اندیشکده بریتانیایی ضرر اقتصادی این کشور از ناحیه ویروس کرونا را 351 میلیارد پوند تخمین زده است.

[ad_2]

Source link