نوامبر 30, 2022

رهام چت

چت آنلاین

پیشنهاد استاندار کردستان به دولت: یارانە 3 ماهە اول سال بە‌صورت یکجا پرداخت شود

[ad_1]

پیشنهاد استاندار کردستان به دولت: یارانە 3 ماهە اول سال بە‌صورت یکجا پرداخت شود

[ad_2]

Source link