دسامبر 4, 2022

رهام چت

چت آنلاین

نبرد سخت(7): کاهش 15 درصدی لنفوسیت/ تو کرونا مثبت هستی!

[ad_1]


تازه متوجه شدم در دورانی که فرد شک داره که کرونا داره یا نه، می تونه دو بار و با فاصله ی دو سه روز آزمایش خون CRP ، ESR ، LDH و CBC بده و نتایج این دو رو دکتر مقایسه کنه.

[ad_2]

Source link