نوامبر 26, 2022

رهام چت

چت آنلاین

مشخصات، قیمت و خرید پرشر-سوئیچ-هیدرولیک

هنگامی که فشار ارتقا می یابد، کمان تغییر صورت داده. وقتی که فشار در همین قسمت بیش از حد مجاز شود، پرشر سوئیچ چرخه را انقطاع میکند. در در مقابل زمانی فشار در سیستم افت می کند، دوباره شفت از سوئیچ جدا شده و سوییچ به حالت اول خود به این معنی که خاموش گشوده می گردد. این که فشار سیالی تا حدی بالا برود که تمامیت یک سیستم را مستعد انفجار کند، موضوعی نیست که بشود به این آسانی از کنار آن عبور کرد. اما به صورت کلی پرشر سوئیچ صفر تا یک بار می باشند که شما می توانید در محدوده صفر تا یک توشه فشار پرشر سوئیچ را روی فشار مورد نظر تهیه کنید. به جهت در اختیار گرفتن مدل سیال حتماً اعتنا نمایید که پرشر سوئیچ را در تماس حیاتی پرشر سوئیچ آب چیست آن قرار دهید. که جهت در اختیار گرفتن فشار سیال و خورندگی سیال نیاز به متاع استینلس استیل باشد. پیچ تهیه فشار یکی از مهمترین قسمت ها به منظور تهیه و تنظیم فشار پمپ آب خانگی می باشد، چرا که این قطعه در پرشر سوئیچ، میزان فشار دستگاه را تهیه می کند. در نتیجه هنگامی که به جهت خود سوئیچ طراحی می نمایید به حالت آب و هوایی محل کارگزاری پرشر سوئیچ خود توجه کنید. محیط های سوئیچ بایدعایق هوا (مقاوم در برابرهوا)، مقاوم در برابر خوردگی یا این که قابل غوطه وری (شناوری) هم باشند. این سنسور حساس به فشار در پرشر سوئیچ حالتهای مختلفی داراست و در کل حالتها قطعه تحت فشار بر اثر نیرویی که به آن اعمال میشود، تغییر‌و تحول شکل داده و جا به جا می شود تا بتواند کنتاکت را جدا یا پرشر سوئیچ ساگینومیا وصل کند. حالتی دیگر که برعکس شرایط قبل می باشد، به این شکل هست که سوئیچ را درون کمان کارگزاشتن می کنیم. انواع پرشر سوئیچ مانند پرشر سوئیچ هیدرولیک به عبارتی ابزار های سودمندی هستند که می توانند خطرات ناشی از ارتقاء فشار در هر سیستمی را مرتفع نموده و در هر حالتی کلیات سیستم را امن سازند.