نوامبر 26, 2022

رهام چت

چت آنلاین

ماجرای چاقو خوردن سلحشور سر صحنه «یوسف پیامبر (ع)»/ میمی سابو چگونه خلق شد؟

سریال پرمخاطب “یوسف پیامبر” همین روز ها از کانال آی فیلم عربی روی آنتن رفته است و به جهت مخاطبان میلیونی عرب زبان در سراسر عالم پخش می شود، به همین بهانه گفتگویی داشته ایم اهمیت زهرا سعیدی، ایفاگر نقش فائقه، خواهر حضرت یعقوب در سریال «یوسف پیامبر». 1.می خواست آنان را در انتظار قرار دهد تا پاره ای تبلیغ و ارشاد کند،شاید فرد اعدامی ایمان آورد و حساس حسن عاقبت از دنیا برود. وجود تصاویری از اهرام ثلاثه در تیتر بندی نشان گر این مطلب هست که مخاطب از به عبارتی در آغاز متوجه می شود که قرار است ماجرا را در چه عصری بازدید کند. در زیبایی این داستان همین بس که خویش قرآن از آن به عنوان «احسن القصص» ـنیکوترین داستانهاـ تعبیروتفسیر مینماید. 4-نزول قرآن به زبان عربی از یک سو و دستور تدّبر در آن از سوی دیگر،نشانه ی آن هست که مسلمانان باید دارای زبان عربی آشنا شوند. اگر پدر و مادر خواسته بودند می بایست میگفت «خَرّا» و در صورتی که برادران گزینه حیث بودند بایستی اسمی از آن‌ها به میان میآمد. در هر درحال حاضر این سجده به پدر و مادر نسبت دیتا نمیشود، و گرنه بایستی در بدو دستور این فعالیت انجام میشد. زمانی که پدر و مادر و برادران وارد مصر شدند، پدر و مادر را در نزد خویش جای داد. بعضی تعبیروتفسیر کردند که آن‌ها را در آغوش گرفت و به آن ها گفت که اصلی امنیت وارد مصر شوید. در سطح دوم زمانی وارد شهر می شوند و به منزلت حضرت یوسف میآیند پدر و مادر خود را بر تخت بالا میبرد. پس در عبارت «خَرُّوا لَهُ سُجَّداً» پدر و مادر یا برادران در برابر یوسف سجده نکردند بلکه به ترسیم دین مصر همین که حضرت یوسف پدر و مادر خویش را بر تخت مینشاند و آیتم احترام قرار می دهد و خود بر جایگاه ساکن میشود، جمعی از حاضران، در برابر حضرت یوسف به سجده میافتند و همین آیینی بوده است که در مصر برقرار بوده است. «این تفسیر رویای من هست که پیشتر دیدم، خداوند همین رؤیا را رؤیای صادقه و حقّی قرار داد». در آیین مقدس اسلام نسبت به نشان دادن چهره انبیای الهی هیچ منعی وجود ندارد و صرفا به تصویر کشیدن چهره پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) نهی شده است، کما همین که در این کشور خودمان پیش از این دهها فیلم مذهبی که غربیها ساختهاند و انبیا را به بدترین رخ به تصویر کشیدهاند، نمایش دادهایم و هیچکس هم اعتراضی نکرده است. اسرائیل لقب حضرت یعقوب بود که در عبری به معنای بنده پروردگار است. پاد شاه تمامى زنانى که در جریان یوسف دست داشتند احضار نموده و درباره او اهمیت ایشان به مذاکره پرداخت، همگى به برائت ساحت او از جمیع آن تهمت ها متفق گشته به یک صدا گفتند: خدا منزه میباشد که ما از او هیچ سوابق سویى نداریم، در این جا همسر عزیز گفت: دیگر حق آشکارا شد و ناگزیرم بگویم کلیه فتنه ها ذیل سر من بود، من شیفته او شده و مهم او بناى مراوده را گذاردم، او از راستگویان است. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب تارنما کتاب یوسف اسدی.