اکتبر 2, 2022

رهام چت

چت آنلاین

ماجرای پناهیان، ملک سعادت آباد و قصه قدیمی فقر و ثروت

ماجرای پناهیان، ملک سعادت آباد و قصه قدیمی فقر و ثروت

[ad_1]

در چنین جامعه ای اگر بخواهند کسی را از نظر مالی تخریب و تخطئه کنند، نیازی نیست ثابت کنند که او دزد و رانت خوار است بلکه کافی است بگویند فلانی “ثروتمند” است … در مقابل، فردی که متهم شده است به ثروتمند بودن، گارد دفاعی خود را مبتنی بر “فقر” می بندد و می کوشد ثابت کند که فردی است بسیار فقیر و بغایت تهیدست. درست مانند پناهیان که بر فراز منبر فریاد فقر برآورد که اگر مردم حال و روزش را بدانند، برایش اعانه جمع خواهند کرد!

[ad_2]

Source link