آگوست 8, 2022

رهام چت

چت آنلاین

عاقبت رشوه‌خواری و کار‌چاق‌کُنی/ پوستر طبری را در ساختمان‌های قضایی نصب کنید!

[ad_1]


احتمالاً این پوستر را به‌خاطر دارید: دو مرد: یکی فربه با صندوقی پُر‌پول و دیگری رنجور. بالای یکی نوشته بود «عاقبت نقد‌فروشی» و بالای دیگری «عاقبت نسیه‌فروشی»!

[ad_2]

Source link