نوامبر 26, 2022

رهام چت

چت آنلاین

طرز کار یونیت هیدرولیک چگونه است؟

بنابراین در صنایع گوناگون جهت اقتدار بخشیدن به سیستم هایی که به کار گرفته می شوند و ساخت نیروی محرکه قدرتمند می بایست از این یونیت ها به عمل برند. با ترین جزء مخزن روغن است، که بایستی قطعا جنسی فلزی داشته باشد به این برهان امکان جوش نمودن را داشته باشد که در حالت های مختلف صنعتی، فلزات گوناگونی در آن به کارگیری شود. به این ترتیب مخزن فقط به شکل فضای مراقبت سیال هیدرولیک نمیباشد بلکه جایی جهت فراهم کردن وضعیت و مورد ها مورد نیاز آن می محاسبه یونیت هیدرولیک باشد. طراحی بلوکه ها بسته به مدل و تعداد اجزای در اختیار گرفتن کننده گوناگون می باشد. نوع های لبریز استفاده همین گونه شیرها عبارتند از؛ چک کردن ولوها، فشار شکن ها، نیدل ولو یا این که فلوکنترل ها و شیرهای کنترل. در صورت زیر بلوکه هیدرولیکی تماشا می شود که هم شیرهای در دست گرفتن جهت و نیز در دست گرفتن فشار بر روی آن کارگزاشتن شده اند. از مزایای مخازن پایین فشار می توان از مهیا سازی فشار مکش مثبت (کمکی ) برای پمپ اساسی و دوری از ورود گرد و غبار اتمسفری نام پیروزی . تعیین همین پارامترها، مشخصات فنی الکتروموتور، پمپ هیدرولیک، تعداد و مدل شیرآلات و مابقی اسباب و اثاث جانبی یونیت هیدرولیک را مشخص و معلوم میکند. همین افت موقتی به عنوان «گشتاور کششی» شناخته می­شود، در حالی که حداکثر مقدار به تیتر «گشتاور شسکت» گزینش می­شود. به تیتر یک قاعده حجم مخزن را به جهت سیستم های مجهز به پمپ های دبی ثابت معادل سه برابر دبی خروجی ( لیتر/ دقیقه ) و به جهت سیستم های مهم پمپ های دبی متغیر مساوی سه برابر دبی میانگین می اقتدار در لحاظ گرفت. ساختن ای نوع یونیت هیدرولیک اندکی گران کل می شود ، ولی پیشنهاد می شود پمپ تحت و کنار مخزن ( حتی اندکی دور خیس از مخزن ) قرار گیرد . اهمیت این مکش هوا، ریزگردها و ناخالصی ها به مخزن وارد می شوند و بدین ترتیب کاربرد همین فیلتر به عنوان فیلتر مجرای تنفس برای از در میان بردن این ذرات واجب می باشد. هر سیستم هیدرولیکی گروه ای از ادوات هیدرولیکی شامل مخزن، پمپ هیدرولیک، شیرهای هیدرولیک، فیلترها ،خطوط انتقال (شیلنگ و لوله)، اتصالات، نشانگرها می باشد که در جمع یک واحد تام به نام یونیت هیدرولیک را تشکیل می دهند که در کنار ادوات الکترونیکی ابزار دقیق ، خروجی یا خروجی های گزینه حیث سیستم هیدرولیک یعنی حرکت کنترل شده عملگرهای هیدرولیکی را فراهم می کنند ،که نتیجه کارایی هماهنگ و ظریف ادوات هیدرولیکی می باشد. چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد اجزای یونیت هیدرولیک لطفا از تارنما ما دیدن کنید.