اکتبر 3, 2022

رهام چت

چت آنلاین

سوزش سردل شبانه؛ از دلایل تا درمان

[ad_1]


سوزش سردل در نتیجه نشت اسید و غذا از معده به مری رخ می دهد. تجربه سوزش سردل در شب ممکن است به واسطه این که فرد بسیار نزدیک به زمان خواب غذا خورده است، شکل گرفته باشد.

[ad_2]

Source link