می 16, 2022

رهام چت

چت آنلاین

سرطان تیروئید مدولاری – MyPathologyReport.ca

این سلول ها می توانند وارد جریان خون و یا این که سیستم لنفاوی گردند. این بخش میزان تومور نخستین را تعریف میکند، اینکه سرطان چه میزان پیشرفت کرده و یا این که این‌که آیا به ساختارهای مجاور زخم وارد شده است یا این که خیر؟ این گره نشان می دهد که آیا سلولهای سرطانی تیروئید به غدد لنفاوی همسایه سرایت کرده است یا خیر؟ 3- سرطان مدولاری: سرطان سلول های غیرتیروئیدی میباشد که به طور معمول در غده تیروئید قرار دارند. جهش ها باعث رویش سریع سلول ها و نشر آن ها می گردد. این نوع سرطان مضاعف به سرعت پخش می شود. یافته ها: از 130 نفر دچار به گواتر ندولر جراحی شده تعداد 12 نفر (9.2%) در گیر به سرطان بودند شیوع سرطان تیروئید در زنان پنج برابر مردان، گونه سرطان تیروئید در 91.7% موارد پاپیلری و در 8.3% موارد فولیکولر بود. غدههای تیروئید (تومورها)80 درصد زنان را ذیل تأثیر قرار می‌دهد ولی صرفا 5 تا 15 % این تودهها و برآمدگیها بدخیماند. حدود 90 % از برآمدگی های تیروئید، خوش خیم می باشند. حدود 4 تا 6 هفته بعد از آن از برداشتن غده تیروئید، مریض تحت معالجه حساس “ید”رادیواکتیو قرار خواهد گرفت. نوع سوم ، سرطان ماجولاری تیروئید اساسی 3 % از تمام همین سرطان می باشد. 4.2 – 5.7 درصد هزار نفر و درسال 1397 . 17 نفر (7/2 درصد) فوت شدند و 140 بیمار (2/22 درصد) عود داشتند. یافته ها: 472 نفر (8/74 درصد) از بیماران زن بودند. شیارها به تعداد محدود در ۷۰ تا ۸۰ درصد نئوپلاسمهای غیرپاپیلاری، در ۵۰ تا ۶۰ درصد ضایعات تیروئیدی غیر نئوپلاستیک و در تعدادی از تومورهای بیرون تیروئیدی دیده میشود، همچنین کارسینوم متاپلاستیک و ملانوم نیز جزء تشخیص افتراقیها میباشد.اغلب سلولهای توموری واکوئلهای سیتوپلاسمی شبیه حباب صابون دقیق (واکوئلهای سیتوپلاسمی دیوارهدار) یا سیتوپلاسم اسکوآموئید (سلولهای متاپلاستیک) را نشان میدهد. 2- سرطان فولیکولی: به طور متوسط حدود 10 % سرطان های تیروئید را شامل می شود. بر مبنا گزارشهای مؤسسه ملی سرطان، سالانه حدود 56000 گزینه جدید سرطان تیروئید در ایالات متحده تشخیص داده میشود که عمده آن ها از گونه پاپیلاری تیروئید کانسر (شایعترین مدل سرطان تیروئید)، است. وقتی زنی متوجه تودههای در قسمت تحت گردن خود می‌شود یا این که دکتر معالج از طرز رادیولوژی یا این که سیتیاسکن متوجه آسیبی بر روی تیروئید می‌گردد آزمون تشخیصی بعدی آزمایشگاهی خواهد بود که توسط فراصوت هست که اطلاعات زیادی راجع به غده به ما خواهد داد. در صورتی که ممکن می باشد پزشک معالج معالج شما در حین یک معاینه بالینی گره را پیدا کند. در همین تارنما به طور کامل درباره روش انجام سونوگرافی تیروئید و روشهای درمانی مانند آر اف تیروئید که دارای امداد و جهت دهی همین وسیله انجام می پذیرد توضیح تمام داده شده است. بعضی از گونه های سرطان تیروئید پاپیلاری کوچک، ذیل معالجه مهم جراحی تیروئیدکتومی توتال قرار میگیرند و ممکن هست سازه به عارضه ها گوناگون دیگری نیاز به معالجه با”ید” نداشته باشند. ممکن است برای آزمایش تومورهای پهناور تیکه برداری کنند که یعنی دکتر نمونهای از سلولهای عده را اساسی یک سوزن برمیدارد و آن را زیر میکروسکوپ نگاه میکند. هر دو نوع سرطان تیروئید ، پاپیلری و فولیکول تیروئید ، مهم برداشتن تام لوب غده تیروئید که دچار سرطان است ، درمان می شوند. ، يك زير مجموعه “FAP” هست كه در آن بيمار به بعضى تومورهاى خوش خيم دچار مى شود و هر دو اين ها نتيجه نقص در ژن “APC” است. طرز بررسی: در تحقیق حاضر 21 مثال توموری از نوع پاپیلاری و 14 مثال حاشیهی تومور به صورت یک مطالعهی گزینه شاهدی با به کارگیری از تکنیک Reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR)به شکل نیمهکمی آیتم بررسی قرار گرفت و ژن ß2m جهت نرمال سازی نتیجه ها به عمل گرفته شد. نتیجه های پاتولوژی سرطان ثبت و بررسی شد. نتایج نشان بخشید بیماران یوتیروئید و حساس ندولی که سیح سرمی TSH بالاتر از متوسط جمعیت داشتند نسبت به اشخاصی که سطح پایین خیس از میانگین داشتند به طور معناداری اساسی سطح بالاتری از پیدایش بدخیمی بودند. این جایی می باشد که یک مثال ریز از سلولها پایین میکروسکوپ برداشته شده و گزینه مطالعه قرار میگیرد. مواد و شیوه ها : همین مطالعه به شکل کوهورت قبلی نگر طراحی شده است. دعوا و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که شیوع سرطان تیروئید در طی مقطع وقتی 9 ساله ارتقا پیدا کرده می باشد و نیاز به بررسی علل افزایش شیوع سرطان تیروئید در مرحله استان و گزینش راهکارهای پیشگیری و در دست گرفتن می باشد. امتداد خارج جمجمه (ENE) به همین معنا است که سلول های سرطانی از طریق کپسول و به بافتی که غدد لنفاوی را تسلط کرده می باشد ، نفوذ کرده اند. اگر سلول های طبیعی تیروئید یا سلول های سرطانی تیروئید در بدن مریض باقی باقی‌مانده باشد ، همین ید رادیواکتیو را جذب و ذخیره می کند. باید به یاد داشت که درمان اهمیت “ید” رادیواکتیو زیاد ایمن می باشد و در صورتی که مریض به آن نیاز داشت، از آن به کار گیری کند. دارای این که خطر ابتلا به همین سرطان قلیل می باشد ولی شیوع آن رو به ارتقا است. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای سرطان تیروئید درمان وب سایت خویش باشید.