آگوست 8, 2022

رهام چت

چت آنلاین

روز جهانی خانمان سوزی که فراموش می‌شود

[ad_1]

شیوع اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، نگرانی وسیعی را در دنیا ایجاد کرده است. امروزه کم تر کشوری را در جهان می‌توان یافت که پدیده مواد مخدر و اعتیاد، مهم ترین دغدغه یا یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی اش نباشد.

[ad_2]

Source link