اکتبر 27, 2021

رهام چت

چت آنلاین

دوران کرونائیسم و فرهنگ در بحران یا بحران در فرهنگ؟

[ad_1]

مهم ترین عمل اثرگذار در این وضعیت ، حاکمیتی بودن حوزه فرهنگ است ، که همیشه سیاست‌زده، فربه، کُند و منفعل است.

[ad_2]

Source link