نوامبر 26, 2022

رهام چت

چت آنلاین

دریای نور یا دریای خون؟ / داستان بزرگ‌ترین الماس سلطنتی ایران (فیلم)

دریای نور یا دریای خون؟ / داستان بزرگ‌ترین الماس سلطنتی ایران (فیلم)

[ad_1]

الماس دریای نور در دست شاهان زیادی در ایران بوده و تاریخ پرخونی دیده. داستان آن را در این قسمت از «ایران به روایت آثار» ببینید.

[ad_2]

Source link