اکتبر 4, 2022

رهام چت

چت آنلاین

دريچه

اين بيماري در اثر تنگ شدن مجراي دريچه آئورت به وجود ميآيد. تنگ شدن مجرای روزنه آئورت ممکن میباشد در برهه زمانی کودکی مشکلی به جهت فرد ایجاد نکند، ولی وقتی سن او ارتقاء مییابد، مشکلات ناشی از این عارضه نیز پیدایش پیدا میکند. تنگی روزنه آئورت اصولاً افراد پیر و مسن را مشغول می کند و در سرانجام تغییر‌و تحول شکل بافت و یا تجمع کلسیم در دهانه این دریچه به وجود میآید. تنگی دریچه آئورت اصولاً یک بیماری مربوط به افراد مسن به شمار می‌رود که در اثر تغيير شکل ساختار دريچه آئورت و یا این که تجمع کلسیم (کلسیفه شدن) در لبههای آن تولید میشود. آنگاه زمانی که بالن به دهانه روزنه آئورت میرسد، آن را باد می‌نمایند تا متورم شده و لبههای روزنه آئورت را از هم قطع کند. نکته مهمی که حتمی می باشد در اینجا ذکر شود آن میباشد که فرد مبتلا به تنگی روزنه آئورت ممکن هست هیچ گونه علائمی نداشته باشد، البته در صورتی که تحرک فیزیکی معمول او در حد قابل توجهی کمتر پیدا کرده و یا مبتلا ضعف شدید و غش شده است، ضروری هست به دکتر مراقب سلامت مراجعه کند تا احتمال پیدایش نارسایی قلبی در او مورد بررسی قرار گیرد. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید آن می باشد که اکثر وقت ها اشخاصی که به تنگی دریچه آئورت در گیر هستند، هیچ گونه علامتها قابل مشاهدهای را تجربه نمیکنند، تا زمانی که این دریچه به قدری تنگ شود که مقدار خونی که از آن جریان پیدا میکند، به طور قابل ملاحظهای کمتر یابد. دلیل پهناور شدن این ماهیچهها آن میباشد که کلیدی تنگ شدن روزنه آئورت، بطن قلب بدون چاره هست سختتر کار نماید تا بتواند خون به اندازه را از همین دریچه تنگ به باطن سرخرگ آئورت بفرستد. در نتیجه قلب می بایست حیاتی شدت بیشتری فعالیت نماید تا بتواند خون کافی را از این روزنه کوچک عبور دریچه سقفی قیمت بدهد. در چنین شرایطی، روند تنگ شدن دریچه آئورت از آنگاه از 60 سالگی شروع میشود، ولی معمولا تا سن 70 یا این که 80 سالگی، علامت ها خاصی را تولید نمیکند. پروسه اولیه معالجه همین عارضه می تواند شامل امداد به متوقف نمودن یا کند نمودن فرایند پیشرفت عارضه باشد. به جهت افرادی که با وجود ابتلاء به تنگی روزنه آئورت علائم مشخصی از این عارضه در آن‌ها چشم نمیشود، پزشکان غالباً یک تست ورزش (یا استرس) انجام میدهند. یک علت دیگر برای تنگی دریچه آئورت در جوانان آن است که دهانه همین روزنه ریز می ماند و به رخ هماهنگ دارای قلب رشد نمیکند. در اين صورت مجرای روزنه آئورت به همان میزان باقی میماند، ولی خود ساختار قلب پرورش می‌کند و بزرگتر میشود.