اکتبر 27, 2021

رهام چت

چت آنلاین

درباره ترنس ها: آنها کیستند؟ / قصه واقعی مردی که وارد جماران شد، از هوش رفت، از امام فتوا گرفت و زن شد/ بازیگری که از "فرزانه" شد "ارسطو"

درباره ترنس ها: آنها کیستند؟ / قصه واقعی مردی که وارد جماران شد، از هوش رفت، از امام فتوا گرفت و زن شد/ بازیگری که از "فرزانه" شد "ارسطو"

[ad_1]

این افراد که اصطلاحاً “ترنس” نامیده می شوند، در اقلیت اند و از این رو، به درستی درک نمی شوند. ای بسا مورد تمسخر قرار گیرند، به آنها انگ های غیراخلاقی زده شود، از گروه همسالان طرد یا از نظر شغلی هم دچار مشکل شوند. این در حالی است که آنها نیز همانند همه انسان ها، دغدغه جنسیتی دارند و تنها، در اقلیت هستند.

[ad_2]

Source link