سپتامبر 17, 2021

رهام چت

چت آنلاین

خلاق در فحش، فقیر در ایدۀ پساکرونایی!

[ad_1]


اینکه فقر احمق می‌کند یا نمی‌کند می‌تواند دست‌مایۀ بحث‌های طولانی در دانشکده‌های اقتصاد شود اما چرا این‌ همه در زمینۀ خلق ایده‌های تازه در حوزۀ فوتبال دست‌مان خالی است؟

[ad_2]

Source link