آگوست 6, 2020

رهام چت

چت آنلاین

جامعه در وضعيت جنبشي است و نارضايتي سريعا به اعتراض بدل مي‌شود
تصميم با دولت‌هاست يا بايد امكان حضور قانونمند خياباني را فراهم كنند يا منتظر باشند تا خيابان‌ها اشغال شوند.Source link