دسامبر 2, 2022

رهام چت

چت آنلاین

با نصیحت کردن کرونا تمام نمی‌شود، ماسک زدن را اجباری کنید

با نصیحت کردن کرونا تمام نمی‌شود، ماسک زدن را اجباری کنید

[ad_1]

حداقل با زدن ماسک کرونا از بیماران به افراد سالم منتقل نمی‌شود یا احتمال انتقال به پایین ترین حد خود می‌رسد.

[ad_2]

Source link