اکتبر 2, 2022

رهام چت

چت آنلاین

بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی پس از برقراری پروازها (فیلم)

[ad_1]

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: پس از برقراری مجدد پروازها جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی با حضور نمایندگان کشورهای ذینفع در یکی از کشورهای اوکراین یا فرانسه بازخوانی می شود.

[ad_2]

Source link