دسامبر 2, 2020

رهام چت

چت آنلاین

ادعای پامپئو: درگیری اسرائیل و فلسطین عامل بی‌ثباتی نیست؛ ایران استادعای پامپئو: درگیری اسرائیل و فلسطین عامل بی‌ثباتی نیست؛ ایران استSource link