دسامبر 4, 2022

رهام چت

چت آنلاین

احیای مرغ آرین و ورود مجدد این سویه بومی در بازار به همت سازمان اقتصادی کوثر

[ad_1]

به همت متخصصان جوان شرکت مرغ مادر دیزباد (مشهد) از شرکت های زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر، احیاء و بازیابی سویه مرغ بومی آرین در ایران انجام گردیده و با این دستاورد بزرگ، توانایی تأمین داخلی بخش قابل توجهی از جوجه یک روزه گوشتی مورد نیاز کشور فراهم خواهد شد.

[ad_2]

Source link