دسامبر 2, 2020

رهام چت

چت آنلاین

آشنایی با دلایل خونریزی گلو
اگر فردی سرفه خونی دارد و دلیل آن یک آسیب جزئی مانند گاز گرفتن زبان یا گونه نیست باید در پی دریافت مراقبت پزشکی باشد.Source link